Водоканалпроект - Чисти води ООД

Населено място: София - град / София
Адрес: бул. Цар Борис III № 136 Б
Уеб сайт: javascript:;
Описание:
Водоснабдителни и канализационни системи, пречиствателни станции, язовири, корекции на реки, мини ВЕЦ, свлачища.
Разположение на картата