Николай Михайлов - Нике 74 ЕТ

Населено място: Добрич / Добрич
Адрес: ул. Цанко Церковски № 1
Уеб сайт: javascript:;
Описание:
Производство и търговия с тестени и сладкарски изделия.
Разположение на картата